Historia Spółki Kupcy Dominikańscy

Zabytkowe zdjęcieSpółka Kupcy Dominikańscy powstała w grudniu 1991 roku. Założyli ją kupcy prowadzący działalność handlową w Hali Targowej oraz na przyległym placu targowiskowym, tzw. „Zieleniaku”.

Głównym celem założenia Spółki było uzyskanie praw właścicielskich do Hali Targowej i zapewnienie wspólnikom miejsc pracy. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny budynku kolejnym etapem miało być przeprowadzenie remontu i modernizacji Hali Targowej i przyległego targowiska.

Wskutek wielu problemów cel pierwszy został osiągnięty dopiero w 1999 roku, kiedy to Spółka uzyskała tytuł prawny do 9/10 części własności budynku Hali Targowej i 9/10 użytkowania wieczystego dwóch działek gruntu o łącznej powierzchni 4680 m2.

Pełen tytuł prawny do nieruchomości Spółka uzyskała dopiero w czerwcu 2000 roku. W tym samym czasie Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wydał Spółce pozwolenie na przeprowadzenie remontu. Prace remontowe w budynku XIX-wiecznej Hali Targowej rozpoczęły się w styczniu 2001 roku z jednoczesnym prowadzeniem badań archeologicznych pod Halą Targową. Wyniki badań archeologicznych spowodowały, że remont, który miał trwać 15 miesięcy zakończył się w 2005 roku.

Odkryto m. in. pozostałości wczesnośredniowiecznej osady handlowej, podwaliny pierwszego na tych ziemiach kościoła romańskiego, fundamenty pieca wapienniczego, a także duże, wczesnośrediowieczne cmentarzysko. W związku z tymi odkryciami zmieniły się wytyczne konserwatorskie remontu Hali, które spowodowały przedłużenie czasu jego trwania oraz znaczne podwyższenie kosztów.

Obecnie w Hali Targowej są trzy poziomy handlowe.

Na I kondygnacji (na poziomie piwnicy) znajdują się stoiska spożywcze. Jest tu również otwarty skansen archeologiczny z ekspozycją fundamentów apsydy najstarszego gdańskiego kościoła romańskiego.

Na II i III kondygnacji prowadzona jest sprzedaż artykułów przemysłowych i usługi. Łącznie w Hali funkcjonuje ok. 100 stoisk różnych branż.

Drugim etapem remontu jest modernizacja „Zielonego Rynku”. Od września 2005 roku na „Zieleniaku” prowadzone były badania archeologiczne – odkryto bardzo wartościową XIII-wieczną piwniczkę romańską, w której utworzona zostanie filia Muzeum Archeologicznego.

Modernizacja „Rynku Zielonego” została zakończona i od 1 marca 2009 roku kupcy sprzedają warzywa i owoce i ich przetwory, a także kwiaty w nowych pawilonach.

 

zabytkowe-zdjecie-01
zabytkowe-zdjecie-02

Hala Targowa i Rynek Zielony w Gdańsku – przed remontem

 

zdjecie-hali-targowej-przed-remontem-01
zdjecie-hali-targowej-przed-remontem-08
zdjecie-hali-targowej-przed-remontem-02
zdjecie-hali-targowej-przed-remontem-03
zdjecie-hali-targowej-przed-remontem-04
zdjecie-hali-targowej-przed-remontem-05
zdjecie-hali-targowej-przed-remontem-06
zdjecie-hali-targowej-przed-remontem-07

Odrestaurowana Gdańska Hala Targowa i Rynek Zielony

 

hala-targowa-po-remoncie-01
hala-targowa-po-remoncie-02
hala-targowa-po-remoncie-03
hala-targowa-po-remoncie-04
hala-targowa-po-remoncie-05
hala-targowa-po-remoncie-06
hala-targowa-po-remoncie-07
hala-targowa-po-remoncie-08
hala-targowa-po-remoncie-09